LOCATIE
Restaurant Botanica van het Voco-hotel. De ingangis aanhet Noordeindetussen nummer 19(restaurantAlpino’s)ennummer 21(damesmodezaakPauw), dusniet de hoofdingangvan Vocoaan de Kneuterdijk.Terwijljedoorhet poortjeloopt,komje viahet terras bij restaurant Botanica.

PROGRAMMA
Inloop vanaf16.30uur
Officiële uitreiking:17.00 uur
Eindtijd:18.00 uur